Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2018-12-12
Date of announcement:
2018-12-07
Date of entry into force:
2018-12-13
Date of repeal:
2019-09-19
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)