Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2014-03-24
Date of announcement:
2014-03-21
Date of entry into force:
2014-04-01
Date of binding force:
2014-04-01
Date of repeal:
2019-09-01
Remarks:
Par. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1281)
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)