Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-03-24
Data wydania:
2014-03-21
Data wejścia w życie:
2014-04-01
Data obowiązywania:
2014-04-01
Data uchylenia:
2019-09-01
Uwagi:
Par. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1281)
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)