Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Uchwała
Date of publication:
2018-10-19
Date of announcement:
2018-10-15
Date of entry into force:
2019-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Repealed acts (4)