Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2015-09-18
Date of announcement:
2015-08-21
Date of repeal:
2019-01-01
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Repealing acts (1)