Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Uchwała
Date of publication:
2017-12-05
Date of announcement:
2017-11-24
Date of entry into force:
2017-12-05
Date of binding force:
2017-09-01
Date of repeal:
2019-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)