Uchwała Rady Ministrów nr 142 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Uchwała
Date of publication:
2014-08-13
Date of announcement:
2014-07-21
Date of entry into force:
2014-08-14
Date of binding force:
2014-08-14
Date of repeal:
2019-01-01
Remarks:
objęte tekstem jednolitym MP z 2015 r. poz. 821
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)