There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 lutego 1986 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1986-05-03
Date of announcement:
1986-02-15
Date of entry into force:
1986-05-03
Date of binding force:
1986-05-03
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Obligated authority:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (2)
Amending acts (2)
Repeals arising from (1)