Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie współdziałania międzyresortowego w zakresie kształcenia zawodowego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1985-09-16
Date of announcement:
1985-08-19
Date of entry into force:
1985-09-16
Date of binding force:
1985-09-16
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Repeals arising from (1)