Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1989-01-30
Date of announcement:
1988-12-22
Date of entry into force:
1989-01-30
Date of binding force:
1989-01-30
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)
Repeals arising from (1)