Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 17 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1987-09-10
Date of announcement:
1987-08-17
Date of entry into force:
1987-09-10
Date of binding force:
1987-09-10
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)