Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2013-05-14
Date of announcement:
2013-05-10
Date of entry into force:
2013-06-14
Date of binding force:
2013-06-14
Date of repeal:
2015-09-01
Remarks:
Par. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, 6, 13, 14 oraz 16 wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)