There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2014-07-08
Date of announcement:
2014-07-07
Date of entry into force:
2014-07-08
Date of binding force:
2014-07-08
Date of repeal:
2016-03-15
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)