Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2014-12-31
Date of announcement:
2014-12-29
Date of entry into force:
2015-09-01
Date of binding force:
2015-09-01
Remarks:
Par. 1 pkt 2, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b i pkt 7 lit. a wchodzi w życie 15 stycznia 2015 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)