Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2012-04-16
Date of announcement:
2012-04-03
Date of entry into force:
2012-04-16
Date of binding force:
2012-04-16
Date of repeal:
2013-09-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (2)
Repeals arising from (1)