Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2021-07-02
Date of announcement:
2021-06-29
Date of entry into force:
2021-07-03
Remarks:
par. 1 pkt 5 lit. a i b oraz lit. d w zakresie odesłania do ust. 5a i pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI I NAUKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)