Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
akt objęty tekstem jednolitym
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2017-08-24
Date of announcement:
2017-08-18
Date of entry into force:
2017-09-01
Remarks:
§ 6 wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2017 r,
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)