Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 11 listopada 1984 r. w sprawie tworzenia, rozdziału i centralizowania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla pracowników szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1984-11-11
Date of entry into force:
1985-01-01
Date of binding force:
1985-01-01
Date of repeal:
1991-10-25
Issuing authority:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Obligated authority:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Legal basis (3)
Legal basis with article (3)
References (1)
Repeals arising from (1)