Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2016-09-26
Date of announcement:
2016-09-15
Date of entry into force:
2016-10-01
Date of binding force:
2016-10-01
Issuing authority:
  • MIN. RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
References (3)