Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2016-07-18
Date of announcement:
2016-07-01
Date of entry into force:
2016-08-02
Date of binding force:
2016-08-02
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)