Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
akt objęty tekstem jednolitym
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2018-05-29
Date of announcement:
2018-05-16
Date of entry into force:
2018-05-30
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)