Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2012-10-30
Date of announcement:
2012-10-26
Date of entry into force:
2012-10-31
Date of binding force:
2012-10-31
Date of repeal:
2016-10-01
Remarks:
Par. 1 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 1041 z wyj. par. 2-6
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)
Repeals arising from (1)