There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2004-04-26
Date of announcement:
2004-04-06
Date of entry into force:
2004-05-11
Date of binding force:
2004-05-11
Date of repeal:
2019-09-01
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Amending acts (7)
Repeals arising from (1)