Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2012-08-20
Date of announcement:
2012-08-14
Date of entry into force:
2012-08-21
Date of binding force:
2012-08-21
Date of expiry:
2013-08-31
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)