Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2015-03-18
Date of announcement:
2015-03-09
Date of entry into force:
2015-03-20
Date of binding force:
2015-03-20
Date of repeal:
2019-09-01
Remarks:
Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1281), z wyjątkiem par. 2-3
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)