Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-01-08
Data wydania:
2014-12-29
Data wejścia w życie:
2015-01-23
Data uchylenia:
2017-01-16
Uwagi:
1)§ 1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 40 oraz pkt 18 lit. a w zakresie dotyczącym wzoru nr 40 wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.; 2) § 1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 39 oraz lit. l w zakresie dotyczącym wzoru nr 47 oraz pkt 18 lit. a w zakresie dotyczącym wzorów nr 39 i 47 wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.; 3) § 1 pkt 18 lit. e i f wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)