Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2015-01-08
Date of announcement:
2014-12-29
Date of entry into force:
2015-01-23
Date of binding force:
2015-01-23
Date of repeal:
2017-01-16
Remarks:
1)§ 1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 40 oraz pkt 18 lit. a w zakresie dotyczącym wzoru nr 40 wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.; 2) § 1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 39 oraz lit. l w zakresie dotyczącym wzoru nr 47 oraz pkt 18 lit. a w zakresie dotyczącym wzorów nr 39 i 47 wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.; 3) § 1 pkt 18 lit. e i f wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)