Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2021-01-04
Date of announcement:
2020-11-19
Date of entry into force:
2021-01-19
Remarks:
art. 5 wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2021 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
The legislative process (1)
Amended acts (6)
Acts deemed repealed (1)