Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-09-10
Data wydania:
2015-09-01
Data wejścia w życie:
2015-09-10
Data uchylenia:
2020-03-25
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (4)
Uchylenia wynikające z (1)