Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1986 r. w sprawie udziału uspołecznionych zakładów pracy w kształceniu politechnicznym uczniów szkół ogólnokształcących.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1986-12-24
Date of announcement:
1986-12-09
Date of entry into force:
1986-12-24
Date of binding force:
1986-12-24
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Repeals arising from (1)