Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2016-06-06
Date of announcement:
2016-06-01
Date of entry into force:
2016-06-07
Date of binding force:
2016-06-07
Date of repeal:
2017-01-16
Remarks:
par. 1 pkt 13 lit. d wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)
Repeals arising from (1)