There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-09-28
Date of entry into force:
1993-10-11
Date of binding force:
1993-10-11
Date of repeal:
2000-07-01
Remarks:
w zakresie ramowych statutów obowiazywało do dnia 13 sierpnia 2003 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Amending acts (4)
Repealing acts (1)