Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2016-09-30
Date of announcement:
2016-09-29
Date of entry into force:
2016-10-01
Date of binding force:
2016-10-01
Date of repeal:
2019-06-07
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (3)
Repeals arising from (1)