Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2006-09-14
Data wydania:
2006-09-08
Data wejścia w życie:
2006-09-22
Data uchylenia:
2007-09-01
Uwagi:
Par. 1 pkt 5, 6, 7 lit. a i pkt 18 wchodzą w życie z dniem 1 września 2008 r.
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (1)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (1)
Akty uchylające (1)