Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1988-08-29
Date of announcement:
1988-08-08
Date of entry into force:
1988-09-01
Date of binding force:
1988-09-01
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Amended acts (1)
References (1)
Executory orders (2)
Repeals arising from (1)