Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1989 r. w sprawie wysokości kosztów kształcenia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, podejmujących pracę w 1989 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of announcement:
1989-09-26
Date of entry into force:
1989-09-30
Date of binding force:
1989-09-30
Date of repeal:
1990-08-24
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (2)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)