There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1985-11-20
Date of announcement:
1985-09-16
Date of entry into force:
1986-01-01
Date of binding force:
1986-01-01
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. KIEROWNIK URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Amended acts (1)
Repealed acts (1)
References (1)
Executory orders (11)
Amending acts (3)
Repeals arising from (1)