Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1988 r. w sprawie wysokości kosztów kształcenia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, podejmujących pracę w 1988 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of announcement:
1988-12-01
Date of entry into force:
1988-12-19
Date of binding force:
1988-12-19
Date of repeal:
1993-01-06
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (2)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)