Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
akt objęty tekstem jednolitym
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2014-09-25
Date of announcement:
2014-09-24
Date of entry into force:
2014-09-26
Date of binding force:
2014-09-26
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)