Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2014-07-02
Date of announcement:
2014-06-26
Date of entry into force:
2014-07-03
Date of binding force:
2014-06-23
Date of repeal:
2016-04-21
Remarks:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2015 r. poz. 1668
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)