There are amending acts for this act.

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1996-12-31
Date of entry into force:
1997-01-20
Date of binding force:
1997-01-01
Date of repeal:
2006-01-07
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)