There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2013-03-20
Date of announcement:
2013-03-08
Date of entry into force:
2013-04-04
Date of binding force:
2013-04-04
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Amending acts (1)