Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1999-04-27
Date of entry into force:
1999-05-14
Date of binding force:
1999-05-14
Date of repeal:
2016-01-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)