There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2002-09-23
Date of announcement:
2002-09-10
Date of entry into force:
2002-10-08
Date of binding force:
2002-10-08
Date of repeal:
2009-09-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (4)
References (1)
Judgement of the Constitutional Tribunal (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)