Wyszukiwanie

bony oszczędnościowe

Liczba znalezionych aktów: 19.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2014 poz. 1866 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Dz.U. 1983 nr 57 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie warunków zatrudnienia oraz zasad awansowania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej w szkołach wyższych.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 33 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 187 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1982 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1923 nr 50 poz. 355 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1923 r. o przyjmowaniu 6% złotych bonów skarbowych jako kaucji i wadjów.
M.P. 1992 nr 27 poz. 191 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od dochodów z bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1992 nr 27 poz. 190 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru opłaty skarbowej od sprzedaży bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1990 nr 36 poz. 290 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 1990 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego i opłaty skarbowej od sprzedaży bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1987 nr 33 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1986 nr 17 poz. 113 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 maja 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1986 nr 3 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 stycznia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1985 nr 8 poz. 73 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1984 nr 15 poz. 109 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie wprowadzenia lokacyjnych bonów oszczędnościowych i depozytowych bonów oszczędnościowych o wartościach nominalnych 50.000 zł.
M.P. 1983 nr 36 poz. 203 uchylony Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1983 nr 29 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1981 nr 5 poz. 43 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia depozytowych bonów oszczędnościowych.