Wyszukiwanie

izby rolnicze

Liczba znalezionych aktów: 104.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 183 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych
Dz.U. 2021 poz. 2030 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2021 poz. 1579 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1421 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2018 poz. 2181 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2018 poz. 1027 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych
Dz.U. 2018 poz. 651 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1089 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2016 poz. 1830 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2016 poz. 1315 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1391 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2015 poz. 838 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1555 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1079 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych
Dz.U. 2014 poz. 434 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1091 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2008 nr 139 poz. 876 obowiązujący Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1542 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1472 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1118 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r. sygn. akt K 8/02
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 927 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 875 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 55 poz. 574 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001.
Dz.U. 1998 nr 51 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie ciechanowskim.
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie białostockim.
Dz.U. 1997 nr 51 poz. 329 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach częstochowskim i krakowskim.
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie płockim.
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 221 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia źródeł finansowania i szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowej Rady Izb Rolniczych w I kadencji.
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie tarnobrzeskim.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach: siedleckim, skierniewickim i warszawskim.
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie radomskim.
Dz.U. 1997 nr 21 poz. 112 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach katowickim i łódzkim.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 469 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach płockim i suwalskim.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 468 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń do izb rolniczych w niektórych województwach.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie słupskim.
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie lubelskim.
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie kieleckim.
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach koszalińskim i szczecińskim.
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 222 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach poznańskim i bialskopodlaskim.
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 3 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o utworzeniu izb rolniczych z siedzibami w Stanisławowie i Tarnopolu oraz o ustaleniu okręgów działalności tych izb.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 49 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 stycznia 1938 r. o kasowości i rachunkowości izb rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 265 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 kwietnia 1936 r. o sporządzaniu i ustalaniu budżetów izb rolniczych.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o utworzeniu izby rolniczej z siedzibą w Krakowie oraz o ustaleniu okręgu działalności tej izby.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu izby rolniczej z siedzibą w Brześciu nad Bugiem oraz o ustaleniu okręgu działalności tej izby.
Dz.U. 1933 nr 7 poz. 44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o utworzeniu izb rolniczych z siedzibami w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Łucku i Wilnie oraz o ustaleniu okręgów działalności tych izb.
Dz.U. 1933 nr 2 poz. 16 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o izbach rolniczych.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 817 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych.
M.P. 1996 nr 27 poz. 291 obowiązujący Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
M.P. 1939 nr 180 poz. 437 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 lipca 1939 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Tarnopolu.
M.P. 1939 nr 178 poz. 426 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 lipca 1939 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Stanisławowie.
M.P. 1939 nr 176 poz. 421 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 lipca 1939 r. o zmianie statutu Lwowskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1939 nr 158 poz. 377 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lipca 1939 r. o zmianie statutu Białostockiej Izby Rolniczej
M.P. 1939 nr 158 poz. 376 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lipca 1939 r. o zmianie statutu Lubelskiej Izby Rolniczej
M.P. 1939 nr 158 poz. 375 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lipca 1939 r. o zmianie statutu Kieleckiej Izby Rolniczej
M.P. 1939 nr 157 poz. 374 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 lipca 1939 r. o zmianie statutu Łódzkiej Izby Rolniczej.
M.P. 1939 nr 157 poz. 373 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie statutu Warszawskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1939 nr 68 poz. 145 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 marca 1939 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1939 r. do dnia 31 marca 1940 r.
M.P. 1939 nr 68 poz. 144 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 marca 1939 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Warszawskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1939 r. do dnia 31 marca 1940 r.
M.P. 1939 nr 67 poz. 142 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 marca 1939 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1939 r. do dnia 31 marca 1940 r.
M.P. 1938 nr 201 poz. 406 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 sierpnia 1938 r. w sprawie uzupełniającego wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej
M.P. 1937 nr 70 poz. 105 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 marca 1937 r. o zezwoleniu Pomorskiej Izbie Rolniczej na pobranie opłaty na okres od 1 kwietnia 1937 r. do 31 marca 1938 r.
M.P. 1937 nr 57 poz. 81 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 marca 1937 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1937 r. do dnia 31 marca 1938 r.
M.P. 1937 nr 7 poz. 12 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 stycznia 1937 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Krakowskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1936 nr 267 poz. 476 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 listopada 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Lwowskiej Izby Rolniczej
M.P. 1936 nr 231 poz. 407 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Lubelskiej Izby Rolniczej
M.P. 1936 nr 230 poz. 405 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Łódzkiej Izby Rolniczej.
M.P. 1936 nr 222 poz. 390 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 września 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Kieleckiej Izby Rolniczej.
M.P. 1936 nr 116 poz. 208 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 maja 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Wileńskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1936 nr 63 poz. 125 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 lutego 1936 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wilekopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1936 r. do dnia 31 marca 1937 r.
M.P. 1936 nr 60 poz. 118 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 lutego 1936 r. o zatwierdzeniu wysokości opłat na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1936 r. do dnia 31 marca 1937 r.
M.P. 1935 nr 71 poz. 99 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 marca 1935 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1936 r.
M.P. 1935 nr 71 poz. 98 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 marca 1935 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1935 r. do dnia 31 marca 1936 r.
M.P. 1934 nr 115 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 maja 1934 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r.
M.P. 1934 nr 112 poz. 154 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 maja 1934 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r.
M.P. 1934 nr 63 poz. 94 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Polskiej Izby Rolniczej
M.P. 1934 nr 42 poz. 59 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 lutego 1934 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Krakowskiej Izby Rolniczej
M.P. 1934 nr 10 poz. 15 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Lwowskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 270 poz. 295 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Pomorskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 228 poz. 250 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 września 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Łódzkiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 186 poz. 220 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 lipca 1933 r. o zmianie statutu Pomorskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 184 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 lipca 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Krakowie.
M.P. 1933 nr 146 poz. 186 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 czerwca 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Warszawskiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 141 poz. 184 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 maja 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 137 poz. 179 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 czerwca 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Brześciu nad Bugiem
M.P. 1933 nr 130 poz. 169 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 maja 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 124 poz. 161 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 maja 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Lubelskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 124 poz. 160 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 maja 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Kieleckiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 113 poz. 147 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 maja 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Wileńskiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 112 poz. 146 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 maja 1933 r. o zmianie statutu Warszawskiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 109 poz. 136 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 kwietnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą we Lwowie
M.P. 1933 nr 103 poz. 124 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 kwietnia 1933 r. o zmianie statutu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 56 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lutego 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Białymstoku
M.P. 1933 nr 42 poz. 55 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lutego 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Wilnie.
M.P. 1933 nr 41 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lutego 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Łucku.
M.P. 1933 nr 39 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lutego 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Lublinie.
M.P. 1933 nr 38 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lutego 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Kielcach.
M.P. 1932 nr 91 poz. 122 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1932 o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1932 r. do dnia 31 marca 1933 r.
M.P. 1932 nr 90 poz. 121 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1932 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1932 r. do dnia 31 marca 1933 r.
M.P. 1931 nr 70 poz. 113 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 marca 1931 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1931 r. do dnia 31 marca 1932 r.
M.P. 1930 nr 94 poz. 139 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 kwietnia 1930 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1930 r. do dnia 31 marca 1931 r.
M.P. 1930 nr 94 poz. 138 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 kwietnia 1930 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1930 r.do dnia 31 marca 1931 r.