Wyszukiwanie

czeki

Liczba znalezionych aktów: 25.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1673 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1081 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim.
Dz.U. 1978 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1977 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi i zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie regulowania zobowiązań podatkowych czekami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 489 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r. o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 183 obowiązujący Konwencja o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. o przystąpieniu Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie jednolitej ustawy o czekach i o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 181 obowiązujący Konwencja w sprawie jednolitej ustawy o czekach.
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie wkładów oszczędnościowych i kwot czekowych, przejętych z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu.
Dz.U. 1932 nr 119 poz. 977 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1932 r. o uchyleniu upoważnienia organów sądowych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.
Dz.U. 1925 nr 61 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1925 r. o oznaczeniu organów sądowych upoważnionych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia niektórych zmian i uzupełnień w ustawodawstwie o obrocie czekowym, obowiązującym na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 455 Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego, podpisanego w Genewie dnia 15 maja 1922 roku.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 454 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 453 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 maja 1922 r. o ratyfikacji układu między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego, podpisanego w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
M.P. 1971 nr 32 poz. 202 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1971 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.
M.P. 1970 nr 27 poz. 224 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1970 r. w sprawie udzielenia urzędom celnym uprawnień do skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.
M.P. 1965 nr 68 poz. 388 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1965 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.
M.P. 1956 nr 61 poz. 738 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.
M.P. 1953 nr 67 poz. 812 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1953 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw detalicznej sprzedaży od obowiązku przyjmowania zapłaty czekami rozrachunkowymi.
M.P. 1953 nr 41 poz. 500 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1551 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 56 Komisji Dewizowej z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie posiadania i wywozu z kraju czeków podróżniczych (travellers cheques).