Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-01-13
Data wydania:
2016-12-15
Data wejścia w życie:
2017-04-01
Uwagi:
art. 1 pkt 17 w zakresie art. 15 f ust. 5 i art. 15g oraz pkt 67 w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (3)
Dyrektywy europejskie (1)