Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2019-09-09
Date of announcement:
2019-07-19
Date of entry into force:
2019-09-17
Remarks:
art. 1 pkt 12 w zakresie art. 25 ust. 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
The legislative process (1)
Amended acts (10)
European directives (2)