Wyszukiwanie

dokumenty publiczne

Liczba znalezionych aktów: 24.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2329 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych
Dz.U. 2023 poz. 1006 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych
Dz.U. 2023 poz. 219 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych
Dz.U. 2022 poz. 2403 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych
Dz.U. 2022 poz. 1509 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych
Dz.U. 2022 poz. 1456 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem
Dz.U. 2022 poz. 1415 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych
Dz.U. 2022 poz. 1394 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych
Dz.U. 2022 poz. 1286 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych
Dz.U. 2022 poz. 1002 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych
Dz.U. 2022 poz. 830 obowiązujący Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 350 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2022 poz. 46 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych
Dz.U. 2021 poz. 1997 obowiązujący Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1660 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych
Dz.U. 2020 poz. 725 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych
Dz.U. 2019 poz. 1716 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1289 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych
Dz.U. 2019 poz. 1281 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem
Dz.U. 2019 poz. 1266 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych
Dz.U. 2019 poz. 53 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
Dz.U. 2018 poz. 2123 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2017 poz. 1996 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2016 poz. 1089 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa