Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1982-11-12
Data wydania:
1982-10-26
Data wejścia w życie:
1983-05-12
Data uchylenia:
2022-09-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (54)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (26)
Akty uchylające (1)