Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-10-28
Data wydania:
2000-09-15
Data wejścia w życie:
2001-01-29
Data uchylenia:
2022-09-01
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2002 nr 11, poz. 109 z wyjątkiem art. 2
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (1)
Akty uchylające (1)